Rörligt 30 dagar

299,00kr / månad

Månadskostnadern dras månadsvis tills du lämnar tillbaka cykel och nyckel på vårt servicecenter.